Kontakt

 • flag-pl
 • Siedziba główna

 • APPLY Poland Sp. z o.o.
 • ul. Klimeckiego 1
 • 30-705 Kraków
 • Tel: +48 12 442 09 00
 • e-mail: office@applypoland.com
 • flag-no
 • Oddział w Norwegii

 • APPLY Poland Sp. z o.o.
 • Moseidsletta 122
 • 4033 Stavanger
 • e-mail: office@applypoland.com
 • Ove Jan Simonsen
 • Dyrektor zarządzający
 • E-mail: ove.jan.simonsen@applypoland.com
 • Magdalena Litwa
 • Kierownik działu administracji
 • Tel.: +48 12 442 09 43
 • E-mail: magdalena.litwa@applypoland.com
 • Human resources
 • Dział Kadr
 • Tel: +48 12 442 09 02
 • E-mail: hr@applypoland.com
 • Inspektor Danych Osobowych
 • Data Protection Officer
 • E-mail: issues@applypoland.com
  APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
  Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
  ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.