• Strona główna

Produkty

APPLY Poland jest firmą inżynieryjno-konsultingową działającą w obszarze instalacji przemysłowych na lądzie (onshore) i na morzu (offshore).

Posiadamy wielobranżowy zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji usług projektowych dla różnych sektorów przemysłu. Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu konkretnych celów i zadań w każdej fazie realizacji projektu:

  • projekt koncepcyjny,
  • projekt bazowy (FEED),
  • projekt wykonawczy,
  • kompletację urządzeń,
  • prefabrykację,
  • budowę,
  • rozruch,
  • projekt powykonawczy

O nas

APPLY Poland dostarcza wielobranżowe usługi inżynieryjne dla przemysłu ropy naftowej i gazu na rynku europejskim. Skupiając szczególną uwagę na bezpieczeństwie prowadzonych działań, realizacji prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem, APPLY Poland wspiera swoich klientów w osiąganiu konkretnych celów i zadań. Nasz zespół inżynierów posiada ponad 30 lat doświadczenia we wszystkich fazach realizacji projektów od studium wykonalności, po projekty bazowe (FEED), projekty wykonawcze, zamówienia i kompletacje dostaw urządzeń i materiałów, prefabrykację, budowę, projekty powykonawcze oraz testy i obiory techniczne.

Certyfikacja ISO
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017