O firmie

 • O nas
 • Nasza misja
 • Nasze wartości
 • Nasze zasady pracy
 • Bezpieczeństwo
 • Cele
 • Polityka jakości
 • Kodeks postępowania
 • Management
 • Historia
 • Udziałowcy
 • CSR

APPLY Poland dostarcza wielobranżowe usługi inżynierskie na rynku europejskim.

Skupiając szczególną uwagę na bezpieczeństwie prowadzonych działań, realizacji prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem, APPLY Poland wspiera swoich klientów w osiąganiu konkretnych celów i zadań.

Nasz zespół inżynierów posiada wieloletnie doświadczenie we wszystkich fazach realizacji projektów:

 • studium wykonalności, koncepcyjne i projekty bazowe typu (FEED)
 • projekty wykonawcze
 • zamówienia i kompletacje dostaw urządzeń i materiałów
 • prefabrykacja
 • modelowanie 3D
 • nadzór autorski na budowie
 • testy i odbiory techniczne
 • projekty powykonawcze

Misją APPLY Poland jest dostarczanie usług inżynierskich dla rynku europejskiego.

Chcąc osiągnąć najwyższy poziom świadczonych usług, nasze działania opieramy na czterech filarach:

PASJA
Jesteśmy zdeterminowani, aby odnieść sukces. Nasz entuzjazm i oddanie sprawie powoduje, że odważnie podejmujemy nowe wyzwania.

DYNAMIZM
Jesteśmy elastyczni i otwarci. Wychodzimy naprzeciw nowym wyzwaniom. Jesteśmy ukierunkowani na ciągły rozwój i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

TROSKA
Rozwijamy potencjał naszych pracowników. Demonstrujemy nasze zaangażowanie i wsparcie podczas wykonywania codziennych obowiązków. Słuchamy z należytym respektem. Spełniamy oczekiwania.

RZETELNOŚĆ
Jesteśmy rzetelni i wiarygodni. Unikamy czynników źle wpływających na jakość i bezpieczeństwo wykonywanej pracy, szkodzących środowisku. W obliczu trudnych i wymagających zadań działamy pewnie i profesjonalnie.

Tworzymy pozytywne środowisko pracy:

 • podchodzimy z szacunkiem i otwartością do wszystkich członków zespołu oraz innych osób, z którymi mamy styczność
 • współtworzymy uczciwą i przyjazną atmosferę pracy
 • dzielimy się wiedzą i doświadczeniem
 • jesteśmy otwarci na nowe idee i pomysły.

Działamy profesjonalnie:

 • kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo we wszystkich naszych działaniach
 • realizujemy zadania zgodnie z harmonogramem, budżetem i o wymaganej jakości
 • jesteśmy zorientowani na potrzeby Klienta. Podchodzimy do postawionych zadań proaktywnie, twórczo i elastycznie
 • jesteśmy otwarci na wszelkie wyzwania
 • analizujemy ryzyko i nim zarządzamy.

Dbamy o bezpieczeństwo, środowisko i społeczności lokalne:

 • dbamy o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy
 • stale udoskonalamy rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
 • redukujemy szkodliwy wpływ na środowisko
 • wspieramy ważne inicjatywy społeczne (CSR).

Najwyższy priorytet APPLY Poland to ludzie, którzy są dla nas najważniejsi.

Oznacza to, że:

 • APPLY Poland stawia sobie za cel zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy – wolnego od wypadków i obrażeń, szkód na mieniu oraz bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
 • głęboko wierzymy w to, że każdemu wypadkowi można zapobiec
 • nasze środowisko pracy charakteryzuje zaangażowanie i poszanowanie innych.

Polityka BHP oraz ochrony środowiska

Każdy z nas:

 • jest odpowiedzialny za swoje własne postępowanie
 • raportuje nieprawidłowości – mamy odwagę o nich informować i zatrzymywać działania niepożądane
 • monitoruje – z silnym i pełnym wsparcia zaangażowaniem kierownictwa
 • minimalizuje nasz wpływ na środowisko
 • wprowadza standardy BHP oraz ochrony środowiska do każdej aktywności
 • współpracuje aktywnie z Klientami i podwykonawcami, aby dalej rozwijać i umacniać naszą kulturę związaną z BHP oraz z ochroną środowiska
 • rozwija naszą organizację, aby realizować cele dotyczące BHP oraz ochrony środowiska
 • szanuje i ceni wysoką kulturę BHP oraz ochrony środowiska.
1. Aktywna działalność na rynku usług inżynierskich, pozyskiwanie nowych wielobranżowych projektów do realizacji w biurze APPLY Poland w Krakowie.
2. Wspieranie strategii Grupy MORELD w realizacji projektów.
3. Realizacja projektów zgodnie z oczekiwaniami Klientów i w zgodności z najwyższymi standardami bezpieczeństwa technicznego oraz z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.

System Zarządzania Jakością w APPLY Poland (Quality Management System / QMS) spełnia wymagania PL-EN ISO 9001: 2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania” i posiada certyfikat zgodności z tą normą.

Polityka Jakości

Główną działalnością APPLY Poland jest dostarczanie wielobranżowych usług inżynierskich na rynek europejski. Koncentrując się na bezpiecznym działaniu, terminowym zakończeniu prac i efektywnym kosztowo wykonywaniu zadań projektowych, APPLY Poland wspiera swoich klientów w skutecznej realizacji projektów.

Polityka Jakości APPLY Poland wspiera naszych pracowników w wykonywaniu pracy zgodnie z wymaganiami naszych klientów poprzez:

 • stosowanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy realizacji usług inżynierskich
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy
 • postępowanie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi
 • spełnianie oczekiwań i wymagań wszystkich interesariuszy
 • ciągłe doskonalenie i rozwijanie skuteczności naszego Systemu Zarządzania Jakością
 • promowanie aktywnego rozwiązywania problemów.

W celu realizacji niniejszej polityki jakości firma APPLY Poland:

 • formułuje w regularnych odstępach czasu wymierne cele jakościowe, poddając je systematycznemu monitorowaniu za pomocą wskaźników
 • dąży do optymalizacji procesów określonych przez ciągły rozwój
 • przeprowadza audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania
 • wspiera swoich pracowników w działaniach zgodnych z Systemem Zarządzania Jakością.

My w APPLY Poland będziemy:

 • spełniać wymagania i oczekiwania naszych klientów
 • systematycznie wykonywać naszą pracę, z naciskiem na ciągłe doskonalenie
 • uczyć się na naszych błędach i powtarzać nasze sukcesy
 • zapewniać ciągły rozwój umiejętności naszych pracowników, aby być rekomendowanym dostawcą usług inżynierskich oraz rekomendowanym pracodawcą.

Stavanger, dn. 3-go marca 2021, drugie wydanie

Nasze standardy dotyczące ładu korporacyjnego oraz etyki zarządzania są bardziej szczegółowo opisane w naszym Kodeksie Postępowania.

Kodeks Postępowania obowiązuje wszystkich pracowników oraz strony zaangażowane w naszą działalność.

Wszyscy pracownicy APPLY Poland są zobowiązani działać w sposób rzetelny i profesjonalny.

Wymagamy uczciwego i bezstronnego postępowania we wszystkich aspektach działalności APPLY Poland, podejmowanych aktywnościach, w tym w działalności biznesowej.

Kluczowe elementy Kodeksu Postępowania APPLY Poland obejmują:

 • zgodność z prawem, przepisami i wewnętrznymi praktykami pracy
 • dopełnienie obowiązku poufności
 • uczciwych relacji z klientami i podwykonawcami
 • zasady przeciwdziałania korupcji, wręczania i przyjmowania korzyści materialnych oraz przestrzegania przepisów antymonopolowych
 • regulacje dotyczące kompetencji prawnych i przeciwdziałania konfliktom interesów
 • zasady udzielania informacji oraz relacji z mediami
 • reguły dotyczące relacji z organizacjami związkowymi.

Andrzej Kmita

Managing Director

Agnieszka Harsze

Financial Manager

Grzegorz Sądowicz

HR, HSE & Quality Manager

Ewa Władyka

Administration and Project Support Manager

Maciej Bułkowski

Department Manager – Process, Technical Safety and Mechanical Disciplines

Mariusz Malik

Department Manager – Electrical, Instrumentation and Control Systems Disciplines

Grzegorz Zapart

Department Manager – Structure, Piping and Layout Disciplines

Najważniejsze daty z naszej historii to:

2008 – Rejestracja spółki APPLY Poland.
2010 – Przejęcie przez APPLY Sørco 100% udziałów w APPLY Poland.
2012 – Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością APPLY Poland.
2015 – Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008.
2015 – Przyznanie APPLY Poland udziału w kontrakcie Statoil M&M.
2016 – Przedłużenie kontraktu Equinor Maintenance & Modification. Pozyskanie kontraktu Var Energi Goliat – pierwszej norweskiej platformy w arktycznym rejonie Norweskiego Shelfu Kontynentalnego.
2018 – Recertyfikacja wg ISO 9001. Certyfikacja wg ISO 9001:2015.
2019 – Ustanowienie Rady Pracowniczej.
2020 – Wejście do Moreld Group.
2021 – Otwarcie biura APPLY Poland w Katowicach.
2023 – APPLY Poland zatrudnia już 200 osób.

Rozwiń historięZwiń historię

APPLY AS – 100%

APPLY AS jest wielobranżową firmą inżyniersko-wykonawczą skupiającą swoje aktywności na poprawie wydajności instalacji procesowych na morzu i na lądzie.

Odwiedź APPLY.no

APPLY Poland i APPLY AS są częścią Konsorcjum Moreld

 

Odpowiedzialność społeczna biznesu (Corporate Social Responsibiliity) jest istotnym elementem działalności APPLY Poland.

Dbamy o utrzymywanie dobrych relacji z lokalną społecznością. Chcemy aby nasze działania wykraczały poza dążenie do uzyskania założonych celów ekonomicznych i przestrzegania wymogów prawnych. W naszej codziennej pracy szukamy inicjatyw, które mają pozytywny wpływ na naszych partnerów społecznych, pracowników oraz lokalne otoczenie.

Jednym z aspektów CSR w APPLY Poland jest działalność charytatywna.

Aktualnie wspieramy:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 10
im. Św. Mikołaja w Krakowie

Zespół Szkół Specjalnych nr 14
w Krakowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 im. Bohaterów Września w Krakowie 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie 

Akcja Szlachetna Paczka

 

Katarzyna Sapalska
Zespół CSR

Pomaganie jest fajne! W pracy motywuje mnie wiele rzeczy. Nie tylko dobrze wykonane zadania, ale też świadomość, że moja praca ma znaczenie i że dzięki niej moje otoczenie staje się lepsze. Cieszę się że poprzez moją pracę mogę zadbać o społeczność lokalną i atmosferę w Firmie. Po każdej akcji CSR jestem szczerze dumna z siebie i z mojej firmy. Działania CSR są bardzo przyjemne!

Ewa Władyka
Zespół CSR

Pomaganie pozwala zaangażować ludzi i jednoczyć zespół, aby stworzyć razem coś niezwykłego. Daje ogromne zadowolenie i poczucie spełnienia. Pomagając mamy poczucie misji i odpowiedzialności. Robimy to więc trochę dla siebie. Warto poświecić trochę czasu aby otrzymać coś znacznie cenniejszego – uśmiech na twarzach ludzi, którym pomogliśmy.

Historia APPLY Poland

2008

Rejestracja Firmy:
CLS Engineering

Pracownicy: 32
2010

Zmiana nazwy Firmy

Pracownicy: 32
2012

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Pracownicy: 68
2014

Wdrożenie koncepcji LEAN do zarządzania projektami

Pracownicy: 97
2015

Certyfikacja wg ISO 9001:2008

Pracownicy: 46
2016

Przedłużenie kontraktu Equinor Maintenance & Modification. Pozyskanie kontraktu Var Energi Goliat – pierwszej norweskiej platformy w arktycznym rejonie Norweskiego Shelfu Kontynentalnego.

Pracownicy: 80
2018

Recertyfikacja wg ISO 9001.
Certyfikacja wg ISO 9001:2015

Pracownicy: 110
2019

Ustanowienie Rady Pracowniczej

Pracownicy: 124
2020

Wejście do Moreld Group

Pracownicy: 129
2021

Otwarcie biura APPLY Poland w Katowicach

Pracownicy: 150
2023

APPLY Poland zatrudnia już 200 osób

Pracownicy: 200

Aktualne projekty

Kariera

Oferty pracy

Nie ma odpowiedniej oferty? Opowiedz nam o swojej wymarzonej pracy!

Wyślij swoje CV

Dlaczego warto do nas dołączyć

prywatne ubezpieczenie medyczne
bonus wakacyjny
doświadczenie inżynierskie w sektorze Oil&Gas
ubezpieczenie grupowe
firmowe apartamenty w górach
szkolenia techniczne i językowe
multisport
upominki okolicznościowe i jubileuszowe
elastyczny czas pracy
dofinansowanie do przedszkola/żłobka
bardzo przyjazna atmosfera w pracy
okazjonalny poczęstunek w biurze

W pracy w Apply cenię przede wszystkim ludzi, z którymi współpracuję i to, że zawsze mogę na nich polegać. Tworzymy zgrany zespół, co sprawia, że atmosfera w pracy jest wyjątkowa.

Monika Ochocka
Document Controller

Praca w APPLY Poland jest oparta na koleżeńskich relacjach co sprawia, że łatwo stajesz się częścią zespołu.  Projektuje się przyjemnie, w atmosferze profesjonalizmu i poczuciu dobrze wykonanego zadania. Zawsze mogę liczyć na pomoc ze strony kolegów z dyscypliny lub poszerzyć wiedzę w innych dziedzinach, a przez to lepiej zrozumieć działanie projektowanych przez nas instalacji.

Katarzyna Chmura
Piping Engineer