Dział HVAC

Dział HVAC zajmuję się projektowaniem kompleksowych instalacji HVAC zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Typowe aktywności projektowe w dziale HVAC:

 • współpraca, koordynacja i nadzór nad dostawcami
 • bezpośredni kontakt z wykonawcami w celu wykonania projektu i uzgodnienia warunków montażu.
 • sporządzanie dokumentacji projektowej, rysunków, schematów instalacji, modelowanie 3D
 • analiza techniczna dokumentacji oraz specyfikacji materiałowej
 • dobór wielkości kanałów wentylacyjnych
 • obliczenia obciążenia cieplnego
 • obliczenia przepływu powietrza
 • obliczenia spadku ciśnienia
 • obliczenia natężenia dźwięku
 • udział w testach FAT

Nasz zespół stosuje następujące narzędzia i oprogramowanie:

 • AutoCAD Architecture
 • MagiCAD
 • Aveva PDMS
 • MicroStation

Projektujemy w oparciu o:

 • normy EN
 • normy ISO
 • standardy NORSOK