Dział orurowania

Główne aktywności projektowe w dziale orurowania:

 • specyfikacje techniczne
 • modelowanie 3D
 • tworzenie rysunków izometrycznych
 • tworzenie rysunków podparć i zamocowań
 • tworzenie planów rozmieszczenia aparatów i tras rurociągów
 • zestawienia materiałowe (MTO)
 • obliczenia wytrzymałościowe rurociągów
 • obliczenia naciągu śrub w połączeniach kołnierzowych
 • weryfikacja dokumentacji dostawców

Nasi inżynierowie wykorzystują następujące narzędzia i oprogramowanie:

 • E3D, PDMS – modelowanie 3D oraz rysunki wykonawcze
 • Navisworks
 • CAESAR II, Autopipe, Triflex – obliczenie wytrzymałościowe rurociągów
 • Autocad, Microstation

Projektujemy w oparciu o:

 • normy ISO
 • normy ASME/ANSI
 • NORSOK
 • normy NFPA
 • standardy API
 • normy EN
 • normy IEC